Het nationale online CADsalarisonderzoek wordt in 2010 voor de 2 maal uitgevoerd door De Breed & Partners in opdracht van CADJOBS.nl en CADZONE.nl.

Doel van het onderzoek is om tot een kwantitatief oordeel te komen inzake de beloning van CAD Engineers in Nederland.

Deze enquête duurt gemiddeld 15 minuten. Met een recent loonstrookje bij de hand kan deze tijd worden ingekort. Tevens kunt u hierdoor de enquête nauwkeuriger invullen en uw beloning nog beter met andere deelnemers in dezelfde functie vergelijken. Na 31 oktober ontvangt u via e-mail een verslag van het gehele onderzoek waarin ook uw eigen inkomen vergeleken wordt met het inkomen van andere CAD Engineers.

In dit onderzoek wordt ingegaan op verschillende vraagstukken die spelen binnen de groep CAD Engineers als het gaat om belonen. Er wordt o.a. gekeken naar opleidingsniveau, jaren werkervaring, professionele 2D/3D CAD ervaring, en bepaalde vaardigheden die van toepassing zijn voor CAD Engineers.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tel. contact opnemen met CADJOBS.nl: 010-7504580.


Log hieronder in:
nb. indien u voor de eerste maal deelneemt, klik dan op "voor het eerst deelnemen" onder het inlogvak.Als u problemen ondervindt bij het invullen van het beloningsonderzoek kan dit veroorzaakt worden doordat u een verouderde versie van uw internetbrowser gebruikt. Wij hebben deze pagina's geoptimaliseerd voor Microsoft Internet Explorer 6.02 en Mozilla Firefox 2.0.4© en databankenrecht 2007-2009, De Breed & Partners B.V. te Breda.

Het auteurs- en databankenrecht, evenals andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Beloningsonderzoek en deze website berusten bij De Breed & Partners B.V.

Wij behouden ons alle rechten voor
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets hiervan, ook geen gedeelte, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar worden gemaakt.

Voor ieder ander gebruik dan het overeengekomen gebruik dient u ons vooraf schriftelijk om toestemming te vragen. Hieraan kunnen financiële voorwaarden worden verbonden.